Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

incubus
0439 0e38 500
Jak żyć......

July 08 2015

incubus
0163 6683 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamessinhead messinhead
incubus
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamessinhead messinhead
incubus
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamessinhead messinhead
incubus
7670 a19c 500
incubus
Minions *_*
Reposted fromweheartit weheartit viakonwalia konwalia
incubus
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium vianiefajna niefajna
incubus
incubus
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viazou-za zou-za
incubus
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazou-za zou-za
incubus
7230 bc75 500
in Vienna
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viazou-za zou-za
incubus
6781 5678 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamessinhead messinhead
incubus
br
Reposted fromlooque looque viakatasza katasza
incubus
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
incubus
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamessinhead messinhead
incubus
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiamor miamor
incubus
chłopcze
twoja ukochana matka pyta
a kiedy to planujemy powiesić
matkę
nad łóżkiem
oczywiście boską i karmiącą

oboje się sobie uśmiechamy
kiedy ci o tym opowiadam
bo jak jej wyjaśnić sens
reprodukcji
pocałunku klimta
by nikogo nie wieszać
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc
incubus
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
Reposted fromemerald emerald viamiamor miamor
incubus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl